Sign In

​​Camın Gelişimi

İnsanoğlu ilk çağlarda Obsidyen denilen doğal taş ile tanışmış mızrak ucu, ok başı, keskin aletlerde ve daha sonraları kıymetli taşlara denk malzeme olarak mücevher yapımında kullanmışlardır.

Obsidyen lavın ani bir şekilde soğumasından oluşur. Bu nedenle volkan taşı da denir.

Yapay camın rastlantı sonucu bulunduğu belirtilmektedir. Finike’li tüccarlar teknelerinden sahile çıktıklarında kamp ateşi yakarlar ve kaplarını soda bloklarının üzerine koyarlar. Sabahleyin uyandıklarında ateşte eriyen kumun soda ile birleşerek camı oluşturduğunu görürler.

Genel tanımıyla cam, silis, soda, potas ve kirecin yüksek sıcaklıkta eritilerek, şekillendirilip soğuduğunda şeklini koruyan kırılgan bir maddedir.

Yapay cam ilk olarak M.Ö 3500-3000 yılları arasında Mezopotamya bölgesinde taş ve seramik boncukları kaplayan sır tabakası olarak görülür.

M.Ö 2500 yıllarında boncuklar bütünüyle camdan yapılmaya başlanmıştır. İlk başlarda mücevher ve küçük koku şişeleri olarak kullanılmaya başlayan cam yıllar içinde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımızın her alanında kullanılmaya başlamıştır.