Sign In

​​​​Roma Dönemi

Roma camcılığı terimi Roma İmparatorluğu'nun yayıldığı sahalarda üretilen camları içermektedir. Bu yayılma alanları Akdeniz havzası (İtalya, Yunanistan, Anadolu, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika)​, Balkanlar, Fransa, Orta Avrupa ve İngiltere’dir.

Bu dönemde yapımı uzun zaman alan ve zahmet gerektiren gösterişli eserlerin yanında, birkaç dakikada üretilebilen üflenmiş camların sayıca çok üstün oldukları görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, adeta bir seri üretim söz konusudur. Bunlar hem ticari meta hem de sıvı ürünlerin nakliyesinde kullanılan eşya niteliği taşımaktadır. Koku şişeleri, su şişeleri, bardak, çanak, tabak, testi ve sürahi gibi sofra eşyaları, kavanoz, vazo ve büyük ticari şişelerin yanı sıra göbekli, levha veya dökme düz cam tekniğinde pencere camları da bu dönemde üretilmiştir.​

Bu dönemdeki en ilgi çekici eser olarak gözyaşı şişeleri gösterilebilir.Ölünün arkasından dökülen gözyaşları bu şişelere akıtılır ve ölü ile birlikte bir vefa göstergesi olarak gömülmüştür.